การสร้างดัชนีท้ายเล่ม และการบันทึกงาน

วีดิทัศน์ เรื่อง การสร้างดัชนีท้ายเล่ม (Index)

วีดิทัศน์ เรื่อง การบันทึกงาน (Save)

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การสร้างดัชนีท้ายเล่ม และการบันทึกงาน
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS